Basiscursus bijenhouden “All-In”

375.00

Deze theoriecursus start  in april en  is een combinatie van theorie en direct praktijk, indien het weer dat toelaat. Kennis en onze jarenlange praktische ervaring worden doorgegeven on zodoende op een begrijpelijke, diervriendelijke en voor de omgeving zo weinig mogelijk belastende wijze bijen te houden.

Deze basiscursus omvat een combinatie van theorie- en praktijkopleiding bijenhouden.


Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Ook dit jaar biedt Beelease een gecombineerde theorie en praktijk een beginnerscursus bijenhouden aan. Door de  coronamaatregelen is de basiscursus bijenhouden  vanaf 2022 in theorie en praktijk volledig herzien en herschreven in het lesboek :  “Beelease”. Deze nieuwe methode blijkt een groot succes voor de cursisten. De cursus wordt theorie- en praktijk gecombineerd aangeboden  in zogenaamde hands-on lessen. De cursus wordt voornamelijk buiten gegeven. Speciaal voor dit doel is aan het lesgebouw een grote serre geplaatst. Deze ruimte wordt door zonlicht verwarmd en kan door de glazen schuifpui aan twee zijden, voldoende gelucht worden.

Deze cursus omvat  tenminste 10 lessen. In deze lessen onderhoudt  de cursist, onder begeleiding een bijenvolk. In groepjes van twee zal je onder begeleiding van een mentor minimaal twee bijenvolken verzorgen.

Lesdagen
Deze cursus start op donderdagen : 23 maart 2022, van 17.00 -19.00 [ vanwege daglicht! ]

Data : 23 maart / 30 maart / 13 april / 20 april / 11 mei  / 25 mei / 1 juni / woe* 14 juni / 29 juni / 6 juli

( *. wegens doppen breken na de kunstzwerm)

 De cursus omvat onder andere: 

 • Opleiding tot beginnend imker.
 • De werkmethode om een bijenvolk haar jaarlijkse ontwikkeling te volgen.
 • De verschillende materialen en gereedschappen leren gebruiken en onderhouden.
 • Enthousiast raken en blijven voor de bijenhouderij.
 • Een methode leren die een beginpunt vormt voor het omgaan met bijen.
 • Kennis over registratie mbv. digitale technieken en metingen in bijenvolken uit te voeren. (BEAM)

Hands-on  De lessen zijn volgens de laatste kennis en praktijk van het bijenhouden bijgewerkt en omvat een nieuw samengesteld lesprogramma. De handelingen voor het werken met de bijen in de kast worden gecombineerd met de eerste noodzakelijke kennis om verantwoord met de bijen te werken. Per les wordt de theorie opbouwend en uitgebreider besproken. De lesmethode is interactief en maakt gebruik van multimedia, beeldmateriaal waaronder teksten, foto’s, films en digitaal instructiemateriaal. Voor – en na de les worden toetsen  per email  (multiple-choice) verstuurd. De cursist volgt de lessen in een vast patroon en bestudeert  thuis de  lesmethode zoals tijdens de les is aangegeven en besproken. De cursisten ontvangen de lesmethode op papier en vooral via documenten op de internet cloud.

Inhoud van de theorielessen:

 • vliesvleugeligen (bijen, wespen, hommels): leefwijze en functie in de natuur.
 • anatomie van de honingbij.
 • van ei tot bij.
 • koningin, dar, werkster.
 • raat als opslagplaats en broednest, stuifmeel en honing als voedsel.
 • natuurlijke jaarcyclus van het bijenvolk zonder inmenging van de mens.
 • zwermverhindering met koninginnenaflegger als meest eenvoudige methode.
 • kennismaken met koninginnenteelt als middel tot verkrijgen en behouden van zachtaardige bijen.
 • bijenziekten.
 • maatschappelijke aspecten van het bijenhouden.
 • de imker en de wet: welzijns- en gezondheidswet voor dieren, Warenwet.
 • wettelijke regels met betrekking tot reizen met bijen.
 • basiskennis met betrekking tot de bijenproducten honing en was.
 • verwerken van observatiegegevens in de digitale kastkaart van Beelease
 • meten met voorgeprogrammeerde minicomputers en verwerken van de data In BEAM.
  ( https://beam.bee-box.nl/)  

 INSCHRIJVEN
Heb je interesse in deze cursus, meld je dan voor 13 maart 2023 aan.  Klik hier:  Nederlandse Bijenhouders
Kosten : € 375,-  voor 10 lessen.
Minimale deelname 6 ; maximaal 16 cursisten.
Locatie: Stichting Beelease.

LET OP :

Je bent pas geregistreerd na overmaken van het verschuldigde bedrag op :

Triodosbanknummer : NL73 TRIO 0197 6119 74 met vermelding van BC23TP en je naam.

TOT ZOVER

 

Andere suggesties…