BEAM node

BEAM een nieuw model
In 2019 is Beelease, met inzet van IT technici, allen medewerkers op vrijwillige basis,  de ontwikkeling van een bijenkast registratiesysteem als  webApp ontwikkeld. Vervolgens is  de bouw van een goedkoop, snel  en energie zuinig meet- en zend systeem gestart. In 2020 is een nieuwste versie BEAM 3.0, met LoraWAN en wifi voor de datatransport getest en beschikbaar.
We noemen het de  BEAM node.

 
LIVE DATA
Inzet en gebruik van dit betrouwbaar systeem levert dagelijks meetgegevens van diverse bijenkasten.  Via grafieken zijn overzichten per uur, dag,  week, maand en jaar beschikbaar. Via presentatie op PC en smartphone zijn per kast of groepen van kasten in bijenstallen,  of voor cursisten, de  samenvattingen en doorsnedes van de gegevens beschikbaar.